MUZYKOTERAPIA

jest usystematyzowanym procesem, który wykorzystuje muzykę, lub jej elementy do poprawy sfery:
oraz dla ułatwienia i nauki:

A DLA MNIE, TO NAJPIĘKNIEJSZA DZIEDZINA NAUKI!

ISTOTĄ MUZYKOTERAPII JEST

nawiązanie muzycznej więzi z klientem, poprzez prawidłowe programowanie muzyki, a także towarzyszenie mu przez cały okres terapii, poprzez stosowanie odpowiednich technik muzykoterapeutycznych.

JAK PRACUJĘ?

RECEPTYWNIE

• słuchanie muzyki w sposób zadaniowy lub nie, wizualizacja, dyskusja związana z odczuciami,
• relaksacja,
• trening relaksacyjny.

AKTYWNIE

• improwizacja instrumentalna, ruchowa, wokalna,
• dialogi instrumentalne,
• produkcje dźwiękowe i ruchowe.

JAKIE TECHNIKI STOSUJĘ?

Wyobrażeniowo-odreagowujące
Komunikacyjne
Relaksujące
Treningowe

W CZYM POMAGA?

Przynosi odreagowanie i odprężenie.
Uaktywnia fantazję, wyobraźnię , wspomnienia.
Daje możliwość wyrażania swoich potrzeb i emocji.
Wyzwala spontaniczność i kreatywność.
Integruje i ułatwia komunikację.
Wzmacnia samoocenę i nadaje sens.
Wspomaga leczenie.

DLA KOGO?

W muzykoterapii może uczestniczyć każdy, niezależnie od wieku, płci, posiadanych zdolności muzycznych i rodzaju zaburzeń.

Fotolife (10)

Proponuję sesje muzykoterapeutyczne dla osób dorosłych zmagających się z:

PRZECIWSKAZANIA :

WAŻNE!